10/01/2022

תכנית שנתנת לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות 2022