פניה פומבית לקבלת הצעות  מס’ 4/2021 (נותני שירותים ביחידה להתפתחות הילד)

פניה פומבית לקבלת הצעות  מס’ 4/2021 (נותני שירותים ביחידה להתפתחות הילד)

 

המועצה המקומית כ.מנדא מודיעה על כוונתה לקבל שירותים באמצעות נותני שירות חיצוניים (על פי חשבונית) ביחידה להתפתחות הילד כמפורט להן. פניה זו מופנה לשני המינים , בכל מקום שרשום בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה.

 

סוגי השירותים המבוקשים :

מספרתפקידשעות שבועיותתעריף לשעה לא כולל מע”מ
מנהל היחידה להתפתחות הילד2550 ₪
עובד סוציאלי2048 ₪
פיזיותרפיסט1850 ₪
מרפא בעיסוק4065 ₪
קלינאי תקשורת4065 ₪

 

 

תיאור התפקידים ותנאי הסף הנדרשים מנותני השירותים :

 

  • תיאור כל תפקיד מהמשרות הנ”ל יהיה בהתאם ל- “מדריך מקוון ליחידיות להתפתחות הילד” שפורסם באוגוסט 2015 ע”י משרד הבריאות, אשר עותק ממנו מפורסם באתר המועצה בכתובת __________________________
  • תנאי הסף הנדרשים לכל סוג שירותים מפורטים באתר האינטרנט של המועצה.
  • יובהר כי בין המועצה לבין הזוכה לא יהיו יחסי עובד מעביד. הזוכה יספק את השירותים כקבלן חיצוני.

 

 

התמורה בעד אספקת השירותים:

 

  • התמורה בעד אספקת השירותים תהיה בהתאם לתעריף הקבוע המצוין ליד כל תפקיד באתר המועצה.
  • לא תהיה תחרות על המחיר.

 

בחירת ההצעות :

 

  • בחירות ההצעות הזוכות תהיה על סמך ציון האיכות שיינתן לכל הצעה על ידי ועדה מקצועית. הציון יינתן על פי אמות מידה אובייקטיביות של השכלה, ניסיון, ניסיון ספציפי, המלצות וכו’.
  • המועצה תהיה רשאית לזמן את המועמדים לראיון לצורך התרשמות.

 

הגשת מועמדות :

 

  • על המעוניינים אשר עונים על דרישות המכרז להגיש את מועמדותם בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים בחדר מנהל היחידה לפיתוח כלכלי במועצה, מר אחמד עבד אלחלים, עד יום 29/2/2021 שעה 12:00 בצהריים.
  • מועמדים שלא עונים על דרישות התפקיד הנ”ל לא ייזומנו לריאיון.
  • המועצה לא תדון בבקשות שלא תכלולנה קורות חיים ואת התעודות והמסמכים הדרושים.

בברכה,

 

מואנס עבד אלחלים

יו”ר המועצה המקומית

המכשיר שלך לא תומך בתצוגה של קבצי PDF

לחץ כאן להוורדה