מרכז ספורט ובריכת שחיה – כפר מנדא – חומר מכרז

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז

 

המועצה המקומית כפר מנדא מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז פרויקט מרכז ספורט ובריכת שחיה – כפר מנדא.

המועד האחרון להגשת הצעות עד ליום חמישי  14.5.2020, שעה 12:00 .

 

שלום רב
הודעה חשובה בעניין סיור הקבלנים לפרויקט מרכז ספורט ובריכות שחיה כפר מנדא .
סיור הקבלנים אשר נקבע ליום שני הקרוב 20/4 , נדחה ליום חמישי הקרוב 23/4 לאותה שעה .
לידיעתכם
בברכה
עאדל קדח – מהנדס המועצה

 

ריכוז של החומר ההנדסי למכרז שבנדון , 

  1. תכניות מכרז.
  2. אישור כיבוי אש – תכנית גרמושקה + ח”ד.
  3. אישור נגישות – תכנית גרמושקה.
  4. דו”ח קרקע.
  5. רשימת תכניות.
  6. רשימת לוח סינון וחימום….
  7. מסמך אישורים לפיס (מפרט ה’).
  8. נספח ג’ – מפרט כני מיוחד של המתכננים – W .
  9. נספח ד’ – כתב כמויות (אומדן) – PDF

קבצים באמצעות JumboMail :

https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=535069514B687735487072464B3342347436653838673D3D