מכרז פומבי מס’ 4/2021 הפעלת אתר קליטה, טיפול, וסילוק גזם ופסולת גושים

מכרז פומבי מס’ 4/2021 הפעלת אתר קליטה, טיפול, וסילוק גזם ופסולת גושים

המכשיר שלך לא תומך בתצוגה של קבצי PDF

לחץ כאן להוורדה