מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש: ביטול המכרז הקודם ופרסמה נוסח חדש למכרז

שלום רב,

 המועצה מודיעה על ביטול המכרז הקודם ופרסמה נוסח חדש למכרז
המועד האחרון להגשת הצעות יהי 17.9.2020.

המכשיר שלך לא תומך בתצוגה של קבצי word

לחץ כאן להוורדה