פניה פומבית לקבלת הצעות – נותני שירותים ביחידה להתפתחות הילד