הודעה על מכרז חיצוני 11/21 מכרז חיצוני למשרת פקח סביבתי

הודעה על מכרז חיצוני 11/21 מכרז חיצוני למשרת פקח סביבתי