15/03/2020

פרוטוקול ועדת שלושה בעניין מכרז בית ספר טכנולוגי מקציעי מח"ט כפר מנדא