07/04/2020

פרוטוקול ועדת השלושה: תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של עד – 1000 מ"ר מס' מק/17/2019