29/09/2023

הודעת מנהל הבחירות בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות