31/08/2023

הודעת מנהל הבחירות בדבר בחירת ועדת בחירות למועצה מקומית כפר מנדא