30/08/2023

הודעה מטעם מנהל הבחירות 2023

לידיעת המועמדים והציבור הרחב עלה לאוויר "פורטל הבחירות" באתר הפיקוח הארצי על הבחירות.

בפורטל מצוי מידע רב בנושא מועמדים, הגשת מועמדות והגשת רשימות, מימון, תעמולת בחירות

ולוחות זמנים.

כמו כן, בפורטל מצויות כל ההוראות וההנחיות הרלוונטיות לבחירות.

לפורטל ניתן להיכנס דרך הקישור:

https://bchirot-muni.moin.gov.il/