14/07/2023

מינוי מר בועז חי מנהל בחירות בכפר מנדא

מינוי מר בועז חי מנהל בחירות בכפר מנדא מטעם משרד הפניים לבחירות הרשות שמתקימות ביום שלישי בתאריך 31/10/2023.
בלאל נמר חאג רו״ח – מנהל אזור צפון בבחירות.
מינוי מר ג'מאל יאסין מוראד מזכיר ועדת בחירות בכפר מנדא.