מחלקת חינוך

אודות מחלקת החינוך

הנהלת מועצה מקומית בכפר מנדא שמה בראש סולם העדיפויות שלה קידום, והעלאת רמת ההשכלה לתלמידי הכפר  מגיל טרם חובה ועד להשכלה גבוהה. כאשר המטרה העיקרית ששואפת אליה מערכת החינוך  מימוש הפוטנציאל האישי של כל הילדים מגיל הילדות ועד לבגרות בתחום הלימודי, הרגשי, החברתי והערכי., ועולה בקנה מידה אחד עם החידושים והדרישות של העידן.  מחלקה החינוך במועצה מספק שירותים ליותר מ -6,000 תלמידים הלומדים ב 222 כיתות בגילאי 3 עד 18.

יעדי מחלקת החינוך המרכזיים:

מחלקה חינוך נחשב כמעצב לפנים של היישוב, ובעל השפעה אדירה על תחומי החיים השונים.

מחלקה החינוך משרת ונותן מענה לכל תושבי היישוב במנדא, מגיל הלידה, לתלמידים, לסטודנטים, לנוער ולזקנים באמצעות מחלקות, אגודות ויחידות שעובדות בקנה מידה אחד. ולכן, נקבעו שיקולים מרכזיים ויעדים של המחלקה:

–  מדיניות העבודה של המועצה המקומית תפעל לקידום ענייני חינוך ותרבות ויוצב בראש סולם העדיפויות –         יצירת אקלים חינוכי מיטבי ושילוב בין כל מוסדות החינוך, על-ידי פעילויות חברתיות תרבותיות ממוקדות.

– קידום שותפות בין מוסדות החינוך למועצה מקומית ולבסס את האמון ההדדי עם מעורבותם של כוחות אחרים בתחום החינוך: משרד החינוך, מנהלי בתי הספר וועדות ההורים.

–  אבזור מוסדות החינוך ​​הדרושה לבתי ספר ומוסדות חינוך אחרים ולאמץ את שיטת הניהול העצמי כשיטה ייחודית בחברה ערבית ולתת לבתי הספר עצמאות מלאה עם העברות חודשיות קבועות, יחסיות ושוות לכל בתי הספר בכפר

– מודרניזציה ומחשוב מערכת החינוך

  • תמיכה והפעלת פעילויות בלתי פורמאליות על מנת להגביר את ההעשרה, לפתח מיומנויות, לעודד התנדבות, מחויבות עצמית ולפתח את רוח השייכות והנתינה

–  צמצום תופעת "נשירה סמויה" ולהיאבק בתופעת עזיבת מסגרות החינוך הממלכתי.

– הפרדת הפוליטיקה מחינוך, ונטרול שיקולים פוליטיים ממערכת החינוך