מחלקת רכש

מנהל היחידה: אחמד עבד אלחלים

טל: 04-9507510 

דואר אלקטרוני: r.manda@walla.com

מחלקת רכש במועצה מקומית כפר מנדא אחראית על כל תחום הרכש, ומרכזת ביצוע הזמנות רכש מוצרים ושירותי עבודה חיוניים ושונים בהתאם למערכת דינים הכפופה ומבוססת ישירות על חוזרי מנכ"ל של משרד הפנים, ובהתאם להצעות מחיר אשר מוגשת לוועדת המכרזים שעובדת בשקיפות מלאה. פעילות מחלקת הרכש מאפשרת יעילות, הוזלת עלויות ותכנון ובקרה על תחום הרכש  מתוך כך, היא מאפשרת גם חיסכון משמעותי בהוצאות המועצה.

מחלקת רכש פועלת לפי תקנון חוקי המבוסס על פרסום המכרזים הפומביים בשני עיתונים מקומיים , ולאחר מכן הקבלנים שמתמודדים על המכרז או הפרויקט מגישים הצעת מחיר בסכום שקלי לא כולל מע"מ.

השלב לאחר מכן, מתכנסת וועדת המכרזים ודנה בהצעות מחיר, ומכריזה על הזוכה ומוציאה עבורו הזמנת עבודה חתומה וממוחשבת  ממורשה החתימה במועצה וקבלתה מצידו של מגיש ההצעה במטרה לקבלת הסכום לאחר גמר ביצוע העבודה . (עלות המכרז משולבת בתוך התקציב השקלי)

הצלחה ויעילות העבודה במחלקה אינו נמדד על-ידי השגת מחירים זולים, אלא על-ידי קבלת החלטות נכונות ויצירת קונצנזוס מותאם בין המחיר ואיכות המוצר, מאחר והחלטות מסוג זה יכולות להיות בעלת השלכות כספיות ותפעוליות משמעותיות ביותר.מחלקת הרכש מספקת שירותים לכל המוסדות והמחלקות המקומיות, תוך התחשבות ברכישת מוצר איכותי, ובמתן שירות ברמה גבוהה ביותר בכדי למנוע חריגות בתקציב המיועד לכל מכרז, לשם כך, מחלקת הרכש פועלת על פי סטנדרטים גבוהים המלווים באחריות, מקצועיות ושקיפות.   אנו דוגלים בשמירה על הנכס הציבורי של היישוב כערך עליון