מחלקת משאבי אנוש

מנהל מחלקת כח אדם במועצה: גמאל יאסין מוראד
טלפון: 049507521 
פקס: 049507522 
דואר אלקטרוני: Jymurad@walla.com

 

מחלקת משאבי אנוש במועצה מקומית כפר מנדא מופקדת על הטיפול בנושאי כח אדם, ושכר של עובדי המועצה, תוך שימת דגש לזכויותיהם על פי חוק ולרווחתם האישית, החל משלב קליטת העובד ועד לפרישתו. המחלקה דוגלת בגישת פיתוח והשתלמות העובד. ולכן משקיעים בהון האנושי ופועלים למען פיתוח צוות מקצועי ומיומן המהווים בסיס להצלחה ולהתקדמות במטרה לתת מענה ושירות יעיל לתושב.

ראש המועצה המקומית מעניק לצוות המחלקה סמכויות ותמיכה מלאה לניהול משאבי אנוש באופן מקצועי, וללא כל הקשר לשיקולים מוזרים ואף לניגוד אינטרסים על-פי חוק.

 

עקרונות מנחים כלליים לעבודת מחלקת משאבי אנוש

  • מתן שירותים ברמה, ובאיכות הגבוהה לאזרח
  • דגש על עקרון כיבוד האזרח בקנה מידה אחד עם כיבוד החוק
  • פיתוח כלים עסקיים ברורים ומערכות המבוססות על תכנון מקצועי
  • התאמת המבנה הארגוני של המועצה המקומית, והגדרה בבירור תפקידים והסמכויות להבטחת היעילות והאחריות

 

הפעילויות המרכזיות והחשובות של המחלקה

–         הקצאת תקציב לייעוץ ארגוני מיוחד וקביעת מערכות עבודה

–         ארגון יום עיון לעובדי המועצה המקומית בנושא איכות העבודה ושדרוג רמת השירות

–         ארגון ימי עיון לסייעות בענייני אסטרטגיות הוראה ותפקידי הסייעות לגיל הגן

–         ריכוז הדרכות והשתלמויות ולימודים אקדמאים לתואר ראשון ושני לעובדי המועצה במטרה להעצמת ההון האנושי בארגון.

–         פיתוח מכשירים ממוחשבים במחלקת משאבי אנוש לצורך מתן מידע למשתמש ולניהול המועצה

–         קביעת שכר העובדים והעברת תנאי הביצוע והעבודה על פי הסכמי עבודה והסכמים כלליים פרטיים

–         ארגון ישיבות תקופתיים של מנהלי מחלקות לתיאום, שיתוף פעולה ושדרוג שירותים.

–         קליטה מקצועית של עובדים חדשים על פי מכרזים פנימיים ופומביים.

–         ארגון השתלמויות מקצועית לכלל העובדים על בסיס מתמשך ומתוכנן מראש

–         התקנת שעון נוכחות אלקטרוני, כדי לבקר ולעקוב אחר נוכחות והעדר צוות

–         ארגון חופשות מסודרות לכלל העובדים באופן המאפשר לשמור כי לא יוחסר שירות.

–         מעקב שוטף בכל הנוגע לנושאי צוות בבתי המשפט בתיאום עם היועץ המשפטי למועצה.