מחלקת הגבייה

אודות מחלקת גבייה

מנהל מחלקת גבייה: עלי זועבי

דואר אלקטרוני: Ali_zo@walla.com

ימי עבודה ושעות קבלת קהל:

שבת
8:30 – 15:00

שני
8:30 – 15:00

שלישי
8:30 – 13:00

רביעי
8:30 – 15:00

חמישי
8:30 – 13:00

שעות קבלה טלפונית

כל שעות העבודה

טלפון: 049861439  – פקס : 15349508535

אזרח יקר, אנא ממך גביית הארנונה מתבצעת בתחילת כל שנה על-מנת לדאוג לרווחתך ולספק עבורך שירות מצוין.

מחלקת גבייה עובדת בשיתוף עם חברת גבייה "אמ-בי", אשר מבצעת גביית מס הארנונה מתחילת השנה על 4000 בתים רשומים בכפר, והאזרח יוכל לשלם מראש על השנה כבר מתחילת ה- 100 ימים הראשונות של השנה ללא הסתייגויות.

שירותי מחלקת גבייה

בקשות הנחה לשכירים מוגשת לפקיד הגביה מר עלי הייבי , מגיש הבקשה עליו לעמוד בקריטריונים של ההנחה.  ניתן לבדוק אפשרות של הנחה בארנונה על-ידי הגשת מסמכים הכוללים תלושי שכר מאושרות וחתומות לבעל ובת זוגו מרואה חשבון, צירוף תעודת זהות כולל  הספח לילדים מתחת לגיל 18 שנה. אישור אי-כושר עבודה מביטוח לאומי במקרה לבן זוג או שניהם אינם עובדים.

תושבים המקבלים קצבה מביטוח לאומי כגון זקנה, נכות מעל 75%, ילד נכה צריך להביא אישור מביטוח לאומי על השנה הנוכחית כדי לקבל הנחה בארנונה.

חשוב לציין, כי כל תושב רשאי להגיש ערעור על הארנונה במצב שנפלה טעות סופר (ניתן להמשיך את המשפט -בחישוב גודל המבנה או כל טעות אחרת), הגשת הערעור נעשית מנומקת בכתב.

נוהל צקים חוזרים: חלה חובה על התושב למסור כתובת מדויקת, תיבת דואר, מספר טלפון על מנת לצור איתו קשר ולהודיע לו בנדון צ'יק חוזר

מועצה מקומית ומחלקת גביה גאים במודעות הגבוהה של התושבים היקרים, מאחר ואחוז הגבייה הגיע ל- 85% בשלוש השנים האחרונות

בברכה

מנהל מחלקת גבייה ומס כללי