רישוי עסקים

על פי חוק רישוי עסקים לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה.

תהליך הרישוי תלוי בהתאם לסוג ומהות העסק. כשלב ראשון יש לברר מול אחראי רישוי עסקים במועצה מהן הדרישות על פי סוג העסק ומיקומו. על המגיש הבקשה להגיע למועצה לצורך מילוי טופס  בקשה לקבלת רישיון עסק. הבקשה כרוכה בהגשת טפסים, אישורים ותוכניות בהתאם לחוק  ולדרישות משרד ממשלה השונים.

אחראי רישוי עסקים: עבד טאהא

בניין המעוצה המקומית

טל: 049507522

פל: 0525091755

מייל: kamelabed12@gmail.com