גזברות המועצה

אודות אגף כספים וגזברות

 

גזבר המועצה: עדנאן חלומי

טלפון : 9507518-04

פלאפון : 6724004-054

דואר אלקטרוני    : adnan@iula.org.il

 

מנהל חשבונות: אחמד אחמד

טלפון: 9507524-04

פלאפון: 6724232-054

דואר אלקטרוני  : elkher@walla.com

 

המשימות המבוצעות על-ידי אגף כספים וגזברות

הכנת התקציב השנתי עבור כל שנת כספים

פיקוח אודות ניהול  העניינים הכספיים במהלך השנה

רישום כל מה שקשור בעניינים תקציביים

ניהול הסכמים ועסקאות עם גורמי חוץ (בנקים ועוד)

הכנת הסכמים עם קבלנים רשומים למועצה

הכנת דוחות כספיים החודשיים ושנתיים

מתן ליווי לחשב וחשב מלווה

מעקב אחר התביעות המוגשות נגד המועצה ורישומה מבחינה כספית