21/02/2022

הודעה על קלפיות ייעודיות לחייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה

הודעה על קלפיות ייעודיות לחייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה

 

בבחירות לראשות המועצה המקומית כפר מנדא שיתקיימו ביום שלישי, כ”א באדר א’ התשפ”ב, 22.02.2022, יתאפשר לחייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה לצאת מביתם לצורך הצבעה בקלפי ייעודית בלבד, בכפוף להוראות משרד הבריאות. בהתאם להוראות משרד הבריאות, על חייבים בבידוד נאסר להגיע לקלפיות רגילות.

ביום הבחירות תוקם קלפי ייעודית למבודדים וקלפי ייעודית לחולים. קלפיות אלה מיועדות לחייבים בבידוד בלבד.

 

מי מצביע בקלפי למבודדים?

  • למי שחלה עליו חובת בידוד בשל מגע קרוב עם חולה קורונה או בשל חזרה מחו”ל ואינו חש בתסמינים (חום 38 מעלות ומעלה; שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה [לעניין זה, נזלת בלבד לא תחשב תסמין]; אובדן חוש הטעם או חוש הריח).
  • חייב בבידוד שחש בתסמינים וקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שנעשתה לאחר הופעת התסמינים, לכל המוקדם בשלושת הימים שלפני הבחירות. (אולם אם אין לו בדיקת PCR שנעשתה לכל המוקדם ב-3 הימים שלפני הבחירות, יצביע בקלפי לחולים.)
  • על אף האמור בתקנת משנה (ב), אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף 2(ב1) לצו בידוד בית או לפי סעיף 2(א1) לצו האמור, ובשל כך בלבד רשאי להצביע בקלפי למבודדים.
  • חייב בבידוד שחובת הבידוד שלו נובעת אך ורק מהעובדה שיש לו חום או מכך שהרופא הפנה אותו לבצע בדיקת קורונה וטרם התקבלו תוצאות הבדיקה, ולא היה במגע הדוק עם חולה קורונה או חזר ממדינה אדומה.

 

מי מצביע בקלפי לחולים?

  • לחולי קורונה מאומתים (מי שקיבל תוצאה חיובית בבדיקה).
  • אדם שחלה עליו חובת בידוד וחש בתסמינים (למעט מי שביצע בדיקת PCR לאחר הופעת התסמינים בשלושת הימים שלפני יום הבחירות וקיבל תוצאה שלילית, שבמקרה זה יצביע בקלפי למבודדים כאמור לעיל).

 

 

 

 

קלפי למבודדים

הקלפי תמוקם ב אולם ספורט – אסעד עבדללה מוראד ותהיה פתוחה להצבעה לבוחרים בין השעות 10:00 בבוקר עד לשעה 20:00 בערב.

ההגעה לקלפי למבודדים שאינם חולים ואינם מצביעים לקלפי לחולים כאמור לעיל, תתבצע באופן עצמאי ללא שימוש בתחבורה ציבורית למעט מוניות. ההגעה תהיה בדרך הקצרה ביותר וללא שהייה בקרבת אנשים אחרים או מעבר במקומות בהם עשוי להיות מגע עם אנשים אחרים. הנסיעה ברכב תהיה ללא אנשים נוספים (למעט אדם השוהה יחד עמו בבידוד). אם המבודד אינו הנהג, הוא יישב במושב האחורי וחלונות הרכב יהיו פתוחים. על הנוסע לעדכן את נהג המונית כי חלה עליו חובת בידוד לפני כניסתו למונית. יש לעטות מסכה בכל עת – מהיציאה מהבית ועד החזרה.

יש להצטייד בתעודה מזהה בתוקף (תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, תעודה צבאית – הכוללת תמונה).

בהגעה למקום הקלפי יש להמתין לתור מחוץ למקום הקלפי, בשטח פתוח ותוך שמירת מרחק.

עם הכניסה למקום הקלפי יש לחטא את הידיים בתכשיר על בסיס אלכוהול ולעטות כפפות.

 

קלפי לחולים

הקלפי, בסגנון אוהל פתוח , תמוקם ב בית ספר אלמותנבי – מגרש ספורט .

הקלפי תהיה פתוחה להצבעה לבוחרים בין השעות 10:00 בבוקר עד לשעה 20:00 בערב.

ההגעה לקלפי לחולים תהיה באמבולנס בלבד ובליווי נהג אמבולנס מפתח הבית!

המועצה המקומית כפר מנדא תעמיד לרשות החולים המאומתים ביום הבחירות אמבולנס אשר יאסוף את החולה מביתו לקלפי ויחזירו הביתה לאחר ההצבעה.

לתאום ההסעה יש להתקשר לטלפון 0722416763 או לטלפון 04-9507507 שלוחה 222 או לטלפון 04-6748748  או לנייד מס’ 0534600621 במועדים הבאים:

ביום שני 21/02/2022 בין השעות 20:00 08:00

ביום שלישי – יום הבחירות במהלך היום עד לשעה 16:00

מומלץ להקדים ולתאם מועד להסעה.

 

יש לעטות מסכה בכל עת – מהיציאה מהבית ועד החזרה. יש להצטייד בתעודה מזהה בתוקף (תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, תעודה צבאית – הכוללת תמונה).

עם הכניסה למקום הקלפי יש לחטא את הידיים בתכשיר על בסיס אלכוהול ולעטות כפפות.

 

הקלפיות הייעודיות מיועדות לחייבים בבידוד בלבד.

מצביעים שאינם חייבים בבידוד יצביעו בקלפי בה הם רשומים. לבירור מקום הקלפי:

באינטרנט: https://www.gov.il/apps/moin/bocharim/

בטלפון: 1-800-222-290

בפקס: 1-800-222-291

במסרון: 050-8085500 (יש לשלוח מספר תעודת זהות בעל 9 ספרות ואת תאריך ההנפקה של תעודת הזהות)

 

אין באמור כדי לגרוע מהוראות צו בריאות העם (הוראות למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), התשפ”א-2020 ומהוראות תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות של חייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש לראשות המועצה המקומיות כפר מנדא) (הוראת שעה), התשפ”א -2021

הצו והתקנות מתפרסמים באתר האינטרנט של משרד הפנים.