30/01/2022

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

בלאל נמר חאג’, רו”ח

מנהל הבחירות לכפר מנדא

שם הרשות המקומית: כפר מנדא

 

  1. אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית כפר מנדא, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:
מספר הקלפימקום הקלפימען הקלפי
4בית ספר אלסלאםבית ספר אלסלאם
12בית ספר אלזייתוןבית ספר אלזייתון

 

  1. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל מעטפת הצבעה אחת צהובה להצבעה לראש רשות.
  2. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה באופן שהפתק לא ייראה מחוץ למעטפה.
  3. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את מעטפת ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

“אדם המוגבל בניידות” – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.